DR. MARIYAM ALI

PROFESSOR & HOD

DR. PRATIBHA KATIYAR

PROFESSOR

DR. ABHISHEK GAUR

PROFESSOR

Dr. Prabhat Mishra

READER

Dr. Gautam Kumar V.S

READER

DR. KAUSHIK KUMAR PANDEY

READER

Dr. Fauzia Tarannum

READER

Dr. Shaily Tyagi

READER

Dr. Rohit Malviya

Senior Lecturer

Dr. Saurabh Patel

Senior Lecturer

Dr. Mariyam Zaki

Senior Lecturer

Dr. Mohd Monis

Senior Lecturer

Dr. Tanmay Srivastava

Senior Lecturer

Dr. Ali Faraz

Senior Lecturer

Dr. Mohd. Umar

Senior Lecturer

Dr. Farah Khan

Senior Lecturer

Dr. Abhishek Kumar Katiyar

Senior Lecturer

Dr. Nilisha Shukla

Senior Lecturer

Dr. Swati Mishra

Senior Lecturer